Przyszłość odżywiania leży w różnorodności

19-03-2021

Przyszłość odżywiania leży w różnorodności

 

Rośnie znaczenie rodzimego rolnictwa, co śmiało możemy wykorzystać do zwiększenia różnorodności na naszych talerzach. Aby jednak móc w pełni korzystać z tej bioróżnorodności i wzbogacać naszą dietę, musimy mieć na uwadze zmiany klimatyczne i utrzymanie funkcjonujących ekosystemów, które dla rolnictwa i produkcji żywności są bardzo ważne. Ochrona różnorodności biologicznej determinuje przyszłość naszego globalnego systemu żywnościowego.

 

Branże gastronomiczną można uznać za ambasadorów przyszłości tej nowej różnorodności. To oni są kluczowym łącznikiem między producentami a konsumentami, ponieważ przenoszą tę różnorodność produktów i smaków na talerz. Kucharze którzy w swoich potrawach przedstawiają nieznane i nowatorskie niuanse smakowe, torują także drogę do zmiany w handlu żywnością: od obfitości do różnorodności.