Kanał na Youtube Fanpage na Facebook


06-29-2016

Dla ciekawych

Rozmawiajmy!

… czyli o komunikacji werbalnej w skrócie.

W czasie, gdy smsy, maile, czaty i emotikony zastępują nam co raz częściej spotkania face to face, warto zwrócić uwagę czy w ogóle się ze sobą komunikujemy, czy tylko przekazujemy sobie informacje.
Czym jest komunikacja werbalna? Czy wystarczy skonstruować słowną wypowiedź by nawiązać z kimś komunikację?
Dobra komunikacja werbalna to przede wszystkim proces dwukierunkowy.

Jest to obustronna wymiana wiadomości, wrażeń. Obie strony zadają sobie nawzajem pytania i komentują własne wypowiedzi. Jeśli brak tego elementu wymiany, przestajemy mówić o komunikacji, pozostaje jedynie podanie informacji (taką zwięzłą definicję podają podręczniki akademickie).

W komunikacji najważniejsze jest spowodowanie zrozumienia naszego przekazu przez drugą stronę. Im lepiej dobierzemy słowa do naszego odbiorcy, jego wieku, poziomu wiedzy, doświadczenia, a także jego potrzeb, tym większa szansa na porozumienie. W komunikowaniu się kluczowe jest zachęcenie rozmówcy do wymiany i przejęcie odpowiedzialności za jasność własnego przekazu. Warto zapytać czy wystarczająco jasno się wyrażamy, czy to, co mówimy jest zrozumiałe.

Bardzo ważną rolę odgrywają również czynniki zewnętrzne, na które często mamy ograniczony wpływ. Miejsce, w którym rozmawiamy, hałasy, inne rozmowy czy dzwoniące telefony, zbyt gorące lub zimne powietrze, słabe oświetlenie – wszystko to utrudnia rozmowę, bo rozprasza nas i naszego odbiorcę.

Istotny wpływ na jakość wymiany słownej mają nasze emocje, uprzedzenia, sympatie i antypatie. Często z góry zakładamy, co ktoś nam chce przekazać, bazujemy na swoich doświadczeniach, szufladkujemy sytuacje i ludzi co pozbawia nas świeżego spojrzenia.

Dobrej komunikacji służy pozytywne nastawienie, jasny przekaz, zadawanie pytań i bieżące wyjaśnianie niezrozumiałych kwestii.

Jeśli więc chcemy by nasze kontakty z ludźmi nie były powierzchowne, rozmawiajmy, pytajmy i wyjaśniajmy.


Lunch Service, ul. 11 Listopada 28b, 05-816 Michałowice / Warszawa, NIP: 822-10-06-608, tel. 22 578 08 80, E-mail: catering@lunchservice.com.pl

© Lunch Service 2019

Design & Software